Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΝΕΑ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007
   

«Νέα εξεταστέα ύλη για τους ηλεκτρολόγους»


Συνέντευξη στη Χριστίνα Σούρρα

 

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κος Σπύρος Παπαδόπουλος μιλά στον «Ηλεκτρολόγο» για την διαμόρφωση της εξεταστέας ύλης που αφορά τις άδειες των ηλεκτρολόγων και δηλώνει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά το θέμα αυτό σε συνεργασία με την ΠΟΣΕΗ.
Κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση των αδειών, ώστε να είναι πρακτικές και συμβατές με τα Διεθνή Πρότυπα. Επίσης αναφέρεται στο δύσκολο και λεπτό διακλαδικό, όπως λέει, θέμα του ελέγχου και επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και επισημαίνει ότι την διεκπεραίωση τους πρέπει να αναλάβουν διαπιστευμένοι από την πολιτεία φορείς.-Κατά πόσο κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση της εξεταστέας ύλης για την έκδοση αδειών όσον αφορά τους
ηλεκτρολόγους και τι πρόκειται να κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση;


-H επικαιροποίηση και η ανανέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα της εξεταστέας ύλης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά και επιτακτική. Την επιτάσσει η τεχνολογική πρόοδος και οι συνεχείς εξελίξεις στον κλάδο των ηλεκτρολόγων.
Υπό αυτή την έννοια, η υφιστάμενη ύλη, που ανάγεται στην πιο πρόσφατη ανανέωσή της στο έτος 1984, κρίνεται απλοϊκή, αόριστη και συνεπώς ξεπερασμένη και αναποτελεσματική για την αξιολόγηση των εγκαταστατών και τεχνικών ηλεκτρολόγων, η ειδικότητα των οποίων έχει εξελιχθεί όσο λίγες κατά τα τελευταία χρόνια και είναι ιδιαίτερα απαιτητική και συγχρόνως σημαντική και έχει άμεση σχέση τόσο με την ασφάλεια της οικοδομής αλλά και των χρηστών.
Το υπουργείο Ανάπτυξης ήδη βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης της νέας εξεταστέας ύλης, για την οριστικοποίηση της οποίας θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την Ομοσπονδία των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων. Αναμένουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τις προτάσεις της ΠΟΣΕΗ, ώστε το όλο θέμα, που ήδη επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, να προωθηθεί και να εγκριθεί η νέα ύλη όσο το δυνατόν πιο σύντομα, η οποία θα αντικατοπτρίζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο και θα καλύπτει πλήρως τις αυξημένες απαιτήσεις του νέου κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

-Είναι εφικτή η ενοποίηση των αδειών και η εναρμόνισή τους με τα πρότυπα της ΕΕ;


-Σήμερα υπάρχουν οι παρακάτω άδειες Βοηθών και Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων:

  • Α΄ Ειδικότητα (Φωτισμός κατοικιών)
  • Γ΄ Ειδικότητα (Κίνηση και φωτισμός εργοστασίων)
  • ΣΤ΄ Ειδικότητα (Δίκτυα εναέρια, υπόγεια και υποσταθμοί)


Οι διαφορές στο επαγγελματικό αντικείμενο, άρα και στην εξεταστέα ύλη, μεταξύ Α΄ και Γ΄ Ειδικότητας είναι σχετικά μικρές και ήδη ο νομοθέτης έχει προβλέψει να χορηγεί μειωμένα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχου άδειας της μίας ειδικότητας και στην άλλη, δίχως απαίτηση και χορήγησης της άδειας, εφόσον το έργο είναι ενιαίο. Υπάρχει όμως σχετική διαφοροποίηση στο τεχνικό και γνωστικό αντικείμενο της ΣΤ΄ Ειδικότητας.
Καθώς ο κλάδος των ηλεκτρολόγων παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική που τονίζεται και από τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, είναι επόμενο οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι εξετάσεις, αλλά και η αδειοδότηση να τροποποιούνται συνεχώς, για να είναι συμβατές με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές και τα ισχύοντα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ.
Εδώ τονίζουμε ότι, σύμφωνα και με την Οδηγία 92/51/ΕΟΚ, που ενσωματώσαμε στο Εθνικό μας Δίκαιο με το ΠΔ 231/1998, όπως ισχύει, περί του Γενικού Συστήματος αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η χώρα μας αναγνωρίζει αυτούσιο το εύρος άσκησης του επαγγελματικού δικαιώματος που έχει αποκτήσει ένας επαγγελματίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι, όπως οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν έχουν αυτή την πολυδιάσπαση του αντικειμένου σε ειδικότητες και κατηγορίες (βλέπε Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία κλπ), στη ΓΓΒ στηρίζουμε και προωθούμε την προσπάθεια ενοποίησης των εγχώριων αδειών ηλεκτρολόγων, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρτιση πιο ολοκληρωμένων επαγγελματιών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα δημιουργούν καλύτερες και ασφαλέστερες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Και για το θέμα αυτό οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας έχουν συνεχή συνεργασία με την ΠΟΣΕΗ για την εκπόνηση των αναγκαίων θεσμικών κειμένων.

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα του ελέγχου και επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
και τι πρόκειται να γίνει στο άμεσο μέλλον για το ζήτημα αυτό;


-Τα θέματα της ασφάλειας των πολιτών δεν αποτελούν απομονωμένα κλαδικά ζητήματα. Είναι ζητήματα που μας αφορούν όλους και πρωτίστως το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του.
Ο νέος Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που είναι σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384, αντικατέστησε από τον Μάρτιο του 2006 τον παλαιό Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) της ΔΕΗ και εναρμόνισε την Ελληνική Νομοθεσία ως προς τα Ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς HD 384 της CENELEC.
Ο νέος Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων καλύπτει επαρκώς την απαραίτητη πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση αστοχίας υλικού και συσκευών. Οι υπάρχουσες όμως εγκαταστάσεις πρέπει να αναβαθμισθούν ή και να επανελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των χρηστών και των κτιρίων.
Το υφιστάμενο σύστημα ελέγχων προβλέπει τη διενέργεια αρχικών ελέγχων, επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων, παρουσιάζει όμως σοβαρές δυσλειτουργίες ως προς τον φορέα υλοποίησης των ελέγχων αυτών, καθώς ούτε η ΔΕΗ ούτε οι υπάλληλοι του υπουργείου Ανάπτυξης είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.
Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, συγκροτήθηκε επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επεξεργασία των θεμάτων του ελέγχου των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
Βάσει των πορισμάτων της επιτροπής αυτής, στην οποία συμμετείχαν οι ΓΓΒ, ΥΠΕΧΩΔΕ, TEE, ΠΣΔΜΗ, ΔΕΗ, ΕΛΟΤ, ΠΟΣΕΗ, θεσμοθετήσαμε την υποχρεωτική εγκατάσταση του ρελέ ασφαλείας και τη θεμελιακή γείωση στις νέες κατασκευές, ενώ η επιτροπή αυτή μελέτησε σε βάθος και το θέμα της επανέναρξης των ελέγχων και επανελέγχων των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για το οποίο κρίνεται απαραίτητο τη διεκπεραίωση των ελέγχων να αναλάβουν διαπιστευμένοι από την πολιτεία φορείς κατά τα πρότυπα των ελέγχων σε ανελκυστήρες.
Παράλληλα, προχωρούμε στην κατάρτιση των απαραίτητων θεσμικών κειμένων για την θεσμοθέτηση των εν λόγω διαδικασιών ελέγχων και επανελέγχων. Οι ελεγκτές των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι από φορέα πιστοποίησης προσώπων που είναι διαπιστευμένος για τα αντίστοιχα σχήματα πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.).
Η κατάρτισή τους θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες πιστοποιημένης επιμόρφωσης, η οποία θα λαμβάνει χώρα σε αρμοδίως πιστοποιημένες δομές. Βεβαίως, οι πάσης φύσεως έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
Αναμφίβολα πρόκειται για ένα δύσκολο και λεπτό διακλαδικό θέμα, για το οποίο έχει αρχίσει η ανταλλαγή απόψεων με τους συναρμόδιους φορείς και ήδη βρισκόμαστε στη φάση επεξεργασίας ενός αξιόπιστου και λειτουργικού μοντέλου ελέγχου και επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για την παρακολούθηση και εφαρμογή του οποίου είναι ανάγκη να ενεργοποιηθούν και υφιστάμενοι φορείς όπως ο ΕΛΟΤ ή να δημιουργηθεί ενδεχομένως νέος.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω για μια ακόμη φορά την άριστη συνεργασία μας με τους εκπροσώπους του κλάδου, για τον οποίο σημειώνω ότι έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής και μέριμνάς μας.