Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΝΕΑ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007
   

Υποχρεωτική θεμελιακή γείωση στα νέα κτίρια - (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384)


Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1222Β'/ 5-9-2006 καθιερώθηκε υποχρεωτική n θεμελιακή γείωση για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές.

Με νεότερη υπουργική απόφαση, ύστερα από τροποποίηση του άρθρου 30 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ), n ευθύνη για την έγκαιρη κατασκευή της θεμελιακή γείωσης περιέρχεται στον επιβλέποντα πολιτικό μηχανικό, αφού ο ηλεκτρολόγος συνηθίζεται να καλείται στην οικοδομή πολύ αργότερα από την θεμελίωση της.

Ωστόσο, αν φθάσουν οι ηλεκτρολόγοι για πρώτη φορά στην οικοδομή μετά την θεμελίωση της και δεν βρουν θεμελιακή γείωση, επιβάλλεται να το αναγράψουν στην προσφορά τους ή στο συμφωνητικό τους, ώστε να μην καταλογιστούν ευθύνες σε αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν θα υπογραφεί συμφωνητικό, θα πρέπει να ζητηθεί από τον πελάτη να υπογράψει αντίγραφο της προσφοράς του ηλεκτρολόγου, στην οποία θα αναγράφεται n έλλειψη θεμελιακής γείωσης. Όσοι έχουν τακτική συνεργασία με μηχανικούς, κατασκευαστές ή ιδιοκτήτες, καλό είναι να ενημερωθούν έγκαιρα για την ανάγκη τοποθέτησης θεμελιακής γείωσης στις μελλοντικές κατασκευές τους.

ΔΕΗ: Σε περιοχές περιφερειακά της Αττικής n ΔΕΗ ζητά από τους ηλεκτρολόγους να τοποθετούν εκείνοι τα κιβώτια, καθώς θα πρέπει να υπολογίζεται και n δαπάνη της τοποθέτησης στην προσφορά που δίνεται στον πελάτη.

ΟΤΕ: Ο παλιός τρόπος με τον οποίο συνηθιζόταν να κλείνονται τα ραντεβού από τον ΟΤΕ για τον έλεγχο των νέων οικοδομών, άλλαξε. Τώρα πλέον γίνεται τηλεφωνική κλήση στα αρμόδια κατά τόπους γραφεία του ΟΤΕ.