Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΝΕΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
   

Μειώνεται ο χρόνος παραμονής στη ¨Μαύρη λίστα¨


Περιορίζεται από 7 σε 5 χρόνια ο μέγιστος χρόνος παραμονής στη λίστα του Τειρεσία με διάταξη Νόμου του ΥΠΟΙΟ που κατατέθηκε στη Βουλή.

α) Απλήρωτες επιταγές, επί του σώματος των οποίων έχει βεβαιωθεί εμπρόθεσμα από την πληρώτρια τράπεζα η αδυναμία πληρωμής, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων , τρία έτη (παραμένει ως έχει).

β) Διαταγές πληρωμής, τέσσερα έτη (σήμερα είναι πέντε).

γ) Κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή του Ν.Δ. της 17.7/13-8-1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών», περιλήψεις εκθέσεων κατάσχεσης, προγράμματα πλειστηριασμών και διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πέντε έτη.