Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΝΕΑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
   

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. - Διαχείριση αποβλήτων Η.Η.Ε.

   
Περίπου 50 επιχειρήσεις φωτιστικών - λαμπτήρων, με πρωτοβουλία τους που ξεκίνησε το 2005, δημιούργησαν και οργάνωσαν το Συλλογικό Σύστημα ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. που εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ τον Φεβρουάριο του 2009. Ήδη στο εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα συμμετέχουν σήμερα 100 επιχειρήσεις και ο στόχος είναι να ενταχθούν όλοι οι υπόχρεοι σύμφωνα με το νόμο.

Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. και στο Π.Δ. 117/04 του Εθνικού Δικαίου και το Ν. 2939/01 που προβλέπει την υποχρέωση συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης αποβλήτων όλων των εισαγωγέων παραγωγών φωτιστικών - λαμπτήρων, για τα απόβλητα των προϊόντων τους. Σκοπός του Συστήματος είναι η ανακύκλωση λαμπτήρων και φωτιστικών ειδών σε όλη την Επικράτεια.

Οι λαμπτήρες (πλην των λαμπτήρων πυρακτώσεως) περιέχουν συστατικά που θίγουν το περιβάλλον και την υγεία και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα, ούτε πρέπει να σπάνε.

Σε ειδικούς κάδους που έχει τοποθετήσει το Σύστημα σε ορισμένα σημεία, θα συλλέγονται οι λαμπτήρες, που στη συνέχεια θα μεταφέρονται προς ανακύκλωση από τον υπεύθυνο φορέα που είναι αυτό το ίδιο το Σύστημα, στα πλαίσια της δραστηριότητας του για την οργάνωση της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. Τα φωτιστικά θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους τοποθετημένους σε ορισμένα σημεία από όπου θα τους συλλέγει το σύστημα και θα τους προωθεί στην αξιοποίηση - διαχωρισμό - επαναχρησιμοποίηση των υλικών τους μέσω της ανακύκλωσης .

Επιδίωξη του συστήματος είναι η συνεργασία με τους Δήμους και όλες τις επιχειρήσεις, βιομηχανίες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και χρήστες εν γένει, για τη συλλογή και αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών. Προϋπόθεση της επίτευξης του στόχου είναι η συνειδητοποίηση και η συμμετοχή του συνόλου των πολιτών - καταναλωτών ώστε κάθε λαμπτήρας και κάθε φωτιστικό να οδηγείται στο σημείο συλλογής ώστε να καταλήξει στην ανακύκλωση.
Έχουν οριστεί από το Σύστημα περίπου 200 σημεία συλλογής στην Επικράτεια με τελικό σκοπό να ανέλθουν στα 6.000. Τα σημεία συλλογής (κάδοι) μπορούν να αναζητηθούν καταρχήν και κυρίως στα καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών - φωτιστικών και σε δημοτικά σημεία.

Για σχετικές πληροφορίες το site της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. είναι www.fotokiklosi.gr

Πρόκειται για μια δύσκολη αλλά σημαντική συλλογική προσπάθεια που ξεκινά με την προσδοκία, αν όχι απαίτηση, να συμμετέχουν όλοι οι φορείς και πρόσωπα, ώστε να διασφαλιστεί μέσω της ανακύκλωσης, ένα μέλλον ποιοτικό και περιβαλλοντικά καλύτερο.