Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΝΕΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
   

Να τροποποιηθεί άμεσα το έντυπο της Υ.Δ.Ε.

 
Επιμέλεια : Χριστίνα Σούρρα

Πρόταση τροποποίησης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) του Ν.4483/1965 κατέθεσε στα μέσα του περασμένου καλοκαιριού η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Μπούγα.

Η πρόταση αυτή αφορά την προσαρμογή της Υ.Δ.Ε. στις απαιτήσεις των παρακάτω Υπουργικών Αποφάσεων:

α) στην Υπουργική Απόφαση με Αριθ.Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β΄470/2004) «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις»,


 

β) στην Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Φ Α΄50/12081/642 (ΦΕΚ Β΄1222/2006)«Θέματα Ασφάλειας Εσωτερικών των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε).Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» και

γ) στα σύγχρονα δεδομένα που απαιτούν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων»

Αναφέρει στην επιστολή η διοίκηση της ΠΟΣΕΗ:

«Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στις Ε.Η.Ε εδώ και 43 χρόνια και οι ρυθμίσεις με την Υπουργική Απόφαση του 2004 (όπου αντικαθίστανται οι Κ.Ε.Η.Ε. του 1955 με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις») και την Υπουργική Απόφαση του 2006 (για τα θέματα ασφάλειας των Ε.Η.Ε και την καθιέρωση υποχρεωτικής εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και υποχρεωτικής κατασκευής θεμελιακής γείωσης σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές), έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα τα οποία δεν καλύπτονται πλέον με το υπάρχον έντυπο της Υ.Δ.Ε. του Ν.4483/1965 όπως αυτό περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση του 1966.

Προβλήματα

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται καθημερινά προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματος του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου κατά την ηλεκτροδότηση των Ε.Η.Ε, αλλά το κυριότερο να μην είναι βέβαιος ο καταναλωτής ότι η Ε.Η.Ε έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και σύμφωνα με τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις για τα θέματα ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας του από την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόταση τροποποίησης

Η πρόταση που σας καταθέτει η ομοσπονδία μας για την τροποποίηση του εντύπου της Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965, είναι αποτέλεσμα ώριμης μελέτης του κλάδου μας, με γνώμονα την ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των Ε.Η.Ε, την προστασία του καταναλωτή από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και την προσπάθεια εξάλειψης φαινομένων εκμετάλλευσης των καταναλωτών από «επιτήδειους» που λυμαίνονται την αγορά των Ε.Η.Ε σε βάρος της ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας του καταναλωτή και σε βάρος της αγοράς και των πραγματικών επαγγελματιών - κατασκευαστών των Ε.Η.Ε.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε: α) την πρότασή μας για το νέο έντυπο της Υ.Δ.Ε. του Ν. 4483/1965 και β) την τεκμηρίωση των προτάσεών μας και σας καλούμε να δώσετε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΑΝ να ασχοληθούν άμεσα με το ζήτημα ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να εγκριθεί το νέο έντυπο της Υ.Δ.Ε. του Ν. 4483/1965 και να εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση για την θεσμοθέτησή του και την κυκλοφορία του στην αγορά.

Συνεργασία

Η ομοσπονδία μας βρίσκεται στη διάθεση του ΥΠ.ΑΝ για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της προτάσεως που καταθέτουμε. Ταυτόχρονα όμως ζητούμε ως φορέας που εκπροσωπεί τον καθ' ύλη αρμόδιο επαγγελματικό κλάδο που τον αφορά άμεσα το έντυπο της Υ.Δ.Ε. του Ν. 4483/1965, να κληθούμε σε κάθε σύσκεψη ή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του ΥΠ.ΑΝ για το συγκεκριμένο θέμα».