Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΝΕΑ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010
   

Εγκύκλιος Τεχνική-Θεμελιακή Γείωση

 


Προς:  72 Σωματεία - Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η.


Θέμα: «Τεχνικό Έντυπο: Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης»


Συνάδελφε Κύριε Πρόεδρε,

Η Ομοσπονδία μας μετά την θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής κατασκευής της θεμελιακής γείωσης σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές προχώρησε σε σειρά ενεργειών τόσο προς τα πρώην αρμόδια Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ & Ανάπτυξης, όσο και προς τα σημερινά αρμόδια Υπουργεία ΠΕΚΑ & Οικονομίας - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, προκειμένου να καταστεί δυνατό να εφαρμοσθεί απαρέγκλιτα η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Αλλά και ταυτόχρονα, να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά  την ανάληψη της ευθύνης της κατασκευής της θεμελιακής γείωσης από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο που πραγματικά την κατασκευάζει.

Κλικ για συνέχεια...
Έκθεση Παράδοσης
Θεμελιακής ΓείωσηςΣτο θέμα της απαρέγκλιτης εφαρμογής της κατασκευής της θεμελιακής γείωσης σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές, μετά τις ενέργειες της Ομοσπονδίας, για τις οποίες σας ενημερώσαμε με το Ενημερωτικό μας Δελτίο με Αρ.Πρ.: 499/15-7-2010, αναμένουμε τις απαντήσεις του αρμόδιου Υπουργείου ΠΕΚΑ και του Υπουργείου Οικονομίας - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας).

Αναφορικά με την προσπάθεια για την ανάληψη ευθύνης καλής λειτουργίας της θεμελιακής γείωσης από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο που την κατασκευάζει, όπως αναφέραμε με το Ενημερωτικό Δελτίο της Ομοσπονδίας με Αρ.Πρ.: 499/15-7-2010, το Προεδρείο αποφάσισε να προτείνει προς την Γ.Γ.Β του Υπουργείου Οικονομίας - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, την δημιουργία ενός Τεχνικού Υπομνήματος: «Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης».


Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι το συγκεκριμένο Τεχνικό Έντυπο: «Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης», θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα προς τα Σωματεία - Μέλη της Ομοσπονδίας και να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για να το χρησιμοποιούν.

Οι αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει το Τεχνικό Έντυπο: «Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης» να ξεκινήσει άμεσα να χρησιμοποιείται από τους συναδέλφους είναι οι παρακάτω:

  • Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος που κατασκευάζει τη θεμελιακή γείωση θα πρέπει να καταθέτει ένα Τεχνικό Έντυπο με τα στοιχεία της κατασκευής προς τον ιδιοκτήτη ή/και τον Επιβλέπων Μηχανικό του έργου, διότι η θεμελιακή γείωση αποτελεί κομμάτι ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

  • Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος που κατασκευάζει μία θεμελιακή γείωση θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνει Τεχνικό Έντυπο στο οποίο θα περιγράφονται: α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής της θεμελιακής γείωσης (π.χ. μήκος ηλεκτροδίου, είδος υλικού, κ.λ.π), β) η μέτρηση της θεμελιακής γείωσης (π.χ. τιμή αντίστασης γείωσης), γ) τα στοιχεία του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και δ) άλλες πληροφορίες για το έργο, για την ανάληψη της υπεύθυνης κατασκευής και της ασφαλούς λειτουργίας της θεμελιακής γείωσης.

  • Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος που κατασκευάζει μία θεμελιακή γείωση θα πρέπει να καταθέτει ένα Τεχνικό Έντυπο προς τον ιδιοκτήτη ή/και τον Επιβλέπων Μηχανικό του έργου, το οποίο θα παραμένει στο φάκελο του έργου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις στις οποίες ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος που κατασκεύασε την θεμελιακή γείωση δεν αναλαμβάνει και την κατασκευή της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (Ε.Η.Ε).

Η Ομοσπονδία για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να αναλάβει ο  κλάδος και οι συνάδελφοι άμεση πρωτοβουλία: α) για την προσπάθεια απαρέγκλιτης εφαρμογής της κατασκευής θεμελιακής γείωσης σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές και β) για την υπεύθυνη κατασκευή και την ανάληψη της ευθύνης  καλής λειτουργίας από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο που κατασκευάζει την θεμελιακή γείωση, συνημμένα σας κοινοποιεί το Τεχνικό Έντυπο: «Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης» και σας καλεί να το αναπαράγετε και να το χορηγήσετε σε όλους τους συναδέλφους ώστε να το χρησιμοποιήσουν άμεσα.

Διευκρινίζουμε επίσης τα παρακάτω:

α) Η χρησιμοποίηση του συνημμένου Τεχνικού Εντύπου: «Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης» είναι προαιρετική, αλλά κατά την άποψη της Ομοσπονδίας απαραίτητη για το συνάδελφο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.

β) Τα στοιχεία και η μορφή του συνημμένου Τεχνικού Εντύπου : «Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης» δεν δεσμεύουν τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο να προσθέσει και άλλα στοιχεία ή συνοδευτικά Τεχνικά Έντυπα για την αναλυτική περιγραφή της κατασκευής της θεμελιακής γείωσης.

γ) Το συνημμένο Τεχνικό Έντυπο αποτελεί πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας και δεν είναι επί του παρόντος θεσμοθετημένο Τεχνικό Έντυπο από την ισχύουσα Νομοθεσία.

δ) Το συνημμένο Τεχνικό Έντυπο δεν θεωρείται από καμία αρμόδια αρχή από την στιγμή κατά την οποία δεν είναι επί του παρόντος θεσμοθετημένο.

Η Ομοσπονδία καλεί όλα τα Σωματεία - Μέλη και τους συναδέλφους να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιήσουν το συνημμένο Τεχνικό Έντυπο: «Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης», ανεξάρτητα από την εξέλιξη που θα έχει η διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και της Ομοσπονδίας για την θεσμοθέτησή του μέσα από νομοθετική ρύθμιση, επιβάλλοντας έτσι άτυπα τους κανόνες στην αγορά, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την διασφάλιση όλων των συναδέλφων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραμματέας

Ε. Δάρας                Χ.Κωνσταντόπουλος

   
 
Πηγή : "Π.O.Σ.E.H."