Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΝΕΑ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010
   

Συσκευές Μείωσης Κατανάλωσης Ρεύματος

 

Προς : Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Δημήτριο Σπυράκο

Κοινοποίηση:  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή - Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Διευθύντρια κ. Αικατερίνη Τσώνη

Αθήνα 31/3/2010

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Η Ομοσπονδία μας το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται συνεχή ερωτήματα από τα μέλη μας Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους αλλά και από καταναλωτές, για την χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των διαφημιζόμενων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης συσκευών μείωσης κατανάλωσης ρεύματος (π.χ συσκευές: economizer - www.economizer.gr, energyeconomy - www.energyeconomy.gr).

Από μία πρώτη έρευνα που πραγματοποιήσαμε για τις συγκεκριμένες συσκευές, μας δημιουργήθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα:

α) Με βάσει ποια πρότυπα έχουν κατασκευασθεί και δοκιμασθεί;

β) Διαθέτουν σήματα οργανισμών ποιότητας (π.χ VDE, IMQ, UL, UR, CSA, CCC, κλπ) και αν ναι πως τεκμηριώνονται;

γ) Κάνουν πράγματι εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ή απόκρυψη της κατανάλωσης;

δ) Υπάρχει τεκμηρίωση από ανεξάρτητα εργαστήρια της εξοικονόμησης που υπόσχονται ότι επιτυγχάνουν;

ε) Ποια είναι η αρχή της λειτουργίας τους, που βασίζεται η εξοικονόμηση;

στ) Πως επιδρούν σε περίπτωση σφάλματος στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση;

ζ) Πως επιδρούν στο δίκτυο τροφοδοσίας (ΔΕΗ, UPS, Γεννήτρια);

η) Πως αντιδρούν σε υπερτάσεις, υποτάσεις, βραχυκυκλώματα;

θ) Η εγκατάστασή τους (σταθερού ηλεκτρολογικού υλικού ή συσκευής) γίνεται με βάσει την ισχύουσα Νομοθεσία και εξασφαλίζεται τουλάχιστον προστασία από ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά;

ι) Σε περίπτωση ατυχήματος ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;

κ) Όταν αποθηκεύουν (σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της διαφήμισής τους) ενέργεια συνεχόμενου ρεύματος έως και 10 δευτερόλεπτα, σε περίπτωση διακοπής της διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαφυγής εντάσεως) λόγω διαρροής, το «αποθηκευόμενο ρεύμα» θα τροφοδοτήσει την ηλεκτρική εγκατάσταση και αν ναι ποια θα είναι η προστασία του καταναλωτή;

Τα παραπάνω ερωτήματα χρήζουν τεκμηριωμένης απάντησης η οποία κατά την άποψή μας δεν μπορεί να δοθεί υπεύθυνα αν δεν ελεγχθούν οι συγκεκριμένες συσκευές.

Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να δώσετε εντολή στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, να πραγματοποιήσει τους  απαραίτητους ελέγχους για τις συγκεκριμένες συσκευές και στη συνέχεια η Γενική Γραμματεία  Καταναλωτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν οι καταναλωτές για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των συσκευών αυτών.

Η Ομοσπονδία μας αναμένει ενημέρωση για τις ενέργειές σας, προκειμένου  να έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε υπεύθυνα τα μέλη μας και τους καταναλωτές.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραμματέας

Ε. Δάρας                Χ.Κωνσταντόπουλος

   
 
Πηγή : "Π.O.Σ.E.H."