Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΝΕΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
   

Δελτίου Τύπου - Συσκευές Μείωσης Κατανάλωσης Ρεύματος

 

                 Αρ.Πρ.: 565                                                                                                                                                      Αθήνα 7/9/2010          


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Διαφημιζόμενες Συσκευές Μείωσης Κατανάλωσης Ρεύματος»

          Η Ομοσπονδία μας με το έγγραφό της με Αρ.Πρ.: 271/31-3-2010 προς το Υπουργείο Οικονομίας - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας - Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή κ. Δημήτριο Σπυράκο, είχε απευθύνει συγκεκριμένα τεχνικά ερωτήματα σχετικά με τις διαφημιζόμενες από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης συσκευές μείωσης κατανάλωσης ρεύματος, προκειμένου να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητά τους και αν πραγματικά επιτυγχάνουν την εξοικονόμηση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία διαφημίζουν.

          Το Υπουργείο Οικονομίας - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Καταναλωτή - Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, με το έγγραφο με Αρ.Πρ.: Ζ3-5000/26-8-2010 προς τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή σχετικό με τις Συσκευές μείωσης κατανάλωσης ρεύματος, αναφέρει συνοπτικά τα παρακάτω:

1.       Σύμφωνα με την απάντηση της Δ.Ε.Η προς την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή: «... ουδεμία μείωση στο λογαριασμό ρεύματος των οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών επιτυγχάνεται από την τοποθέτηση των συσκευών αυτών, όπως διαφημίζονται από τις εταιρείες πώλησής των».

2.       Οι ανωτέρω ισχυρισμοί κατά την προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων (δηλαδή ότι επιτυγχάνουν εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση στο λογαριασμό ρεύματος μέχρι 45%) αποτελούν παράβαση των άρθρων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του Ν.2251/94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3857/2007 (ΦΕΚ 152 Α΄/10-7-07).

3.       Για λόγους προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καλείται η αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, να προβεί στις ενέργειες για την επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

          Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείο Οικονομίας - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (το οποίο συνημμένα σας κοινοποιούμε) οι διαφημιζόμενες συσκευές μείωσης κατανάλωσης ρεύματος ουδεμία μείωση στο λογαριασμό ρεύματος των οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών επιτυγχάνουν.

          Σας καλούμε να ενημερώσετε το καταναλωτικό κοινό για τις διαφημιζόμενες συσκευές μείωσης κατανάλωσης ρεύματος και το γεγονός ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα όσα υπόσχονται προς τον καταναλωτή.


Κοινοποίηση:  Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

 

Για την Π.Ο.Σ.Ε.Η.


Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραμματέας

        Ε. Δάρας                   Χ.Κωνσταντόπουλος

   
 
Πηγή : "Π.O.Σ.E.H."