| Επικοινωνία |
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |    |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |    |  F.A.Q.  
   |    |    |    |   &  |    |  Προντα Stock  
     

 

- ΜΑΟΣ 2012
   

ΔΕΗ: Νο χαρτσι εν ψει!

   

να βμα πιο πρα πνε οι προτσεις της ΔΕΗ τις, δη αυστηρς, προβλψεις υπρ των εταιρειν προμθειας και κατ των «κακοπληρωτν» πελατν, που περιλαμβνονται στο σχδιο του νου Κδικα Προμθειας Ηλεκτρικς Ενργειας.

Η δεδομνη εκτναξη του μεγθους των «κακοπληρωτν» της ΔΕΗ τους επμενους μνες, ταν η τιμ του ηλεκτρικο ρεματος θα ξεπερσει κθε ριο, διαφανεται δη αυτ το διστημα, που οι ανεξφλητοι λογαριασμο εκτιμνται σε πνω απ 1 δισ. ευρ και οι αιτσεις για διακανονισμ χουν υπερπολλαπλασιαστε.

Οι θσεις της ΔΕΗ και σα χουν δη καταληχθε υπρ των εταιρειν ρεματος, αποτελον «σμα κινδνου» για τα νοικοκυρι που δη αδυνατον να πληρσουν θα βρεθον τους επμενους μνες σε αυτ τη θση, καθς οι νεργοι χουν ξεπερσει το 1 εκατομμριο, οι απλρωτοι εργαζμενοι πολλαπλασιζονται και οι μισθο περικπτονται διαρκς απ τα αφεντικ, την κυβρνηση και την τρικα.


Τις θσεις των εταιρειν, στο διλογο που προηγθηκε, παρουσασε η Ρυθμιστικ Αρχ Ενργειας (ΡΑΕ) που χει αναλβει την εκπνηση του νου κδικα. Στχος της εναι να διασφαλιστον τα συμφροντα των εταιρειν στην επμενη φση «απελευθρωσης» της αγορς ηλεκτρικς ενργειας, που οι τιμς θα διαμορφνονται ελεθερα απ τις διες, εν τα κστη, πραγματικ και πλασματικ, θα επιβαρνουν τα νοικοκυρι.

Παρτι οι διατξεις του νου Κδικα κινονται προς αυτ την κατεθυνση, η ΔΕΗ πρτεινε ακμη σκληρτερα μτρα, πως την αξηση της εγγησης σνδεσης για τους κακοπληρωτς που ισοδυναμε με νο χαρτσι και την εσπραξη της διαφορς οποτεδποτε.

Η ΔΕΗ ζητ να φτσει η εγγηση ως και το ψος του ποσο για εκτιμμενη κατανλωση 6 μηνν, εφσον δοθε εντολ διακοπς της ηλεκτροδτησης για 2η φορ διαπιστωθε παρνομη επανασνδεση του μετρητ μετ απ διακοπ! Ζητ επσης αναπροσαρμογ, σε κθε περπτωση, της εγγησης με βση την κατανλωση. Σμερα οι εγγυσεις εξαρτνται απ τα τετραγωνικ και το εδος της σνδεσης (μονοφασικ, τριφασικ) και φτνουν τα 120-130 ευρ για τις κατοικες.

Η ΔΕΗ ζτησε επσης να μην μπορε να αλλξει προμηθευτ ηλεκτρικο ρεματος ποιος πελτης τς οφελει, εκτς και αν η να εταιρεα αναλβει να εισπρξει και να αποδσει στη ΔΕΗ το χρος! Αλλες εταιρεες ηλεκτρισμο, που συμμετεχαν στη «διαβολευση» της ΡΑΕ, ζτησαν να επεκταθε το δικαωμα ελγχου των υποψφιων πελατν τους απ 1 σε 2 χρνια πριν, για τυχν χρη τους για το ηλεκτρικ ρεμα!

Το σνολο των προτσεων της ΔΕΗ – που διατυπθηκαν με επιστολ του προδρου της Α. Ζερβο προς τη ΡΑΕ – κινεται στην κατεθυνση της πιο εκολης διακοπς της ηλεκτροδτησης για τους καταναλωτς που αδυνατον να πληρσουν εγκαρως το λογαριασμ.

Η ΔΕΗ χει δη διαμαρτυρηθε για την επιμκυνση σε 80 μρες (απ 40) της προθεσμας πληρωμς του χαρατσιο, πριν ξεκινσουν οι διαδικασες διακοπς της ηλεκτροδτησης γι’ αυτν που δεν χει πληρσει. Θεωρε τι εκατοντδες χιλιδες πελτες της βασστηκαν σε αυτ για να μην πληρσουν χι μνο το χαρτσι, αλλ και το λογαριασμ ρεματος.     
Πηγ : Ριζοσπστης
top