| Επικοινωνία |
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |    |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |    |  F.A.Q.  
   |    |    |    |   &  |    |  Προντα Stock  
     

 

- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
   

Συναγερμς στη ΔΕΗ μετ τη μαζικ στροφ των καταναλωτν στις ηλεκτρικς συσκευς θρμανσης

   

Aπρβλεπτες επιπτσεις στην ομαλ τροφοδοσα της χρας με φυσικ αριο και ηλεκτρικ ενργεια χει επιφρει το μτρο της εξσωσης των ειδικν φρων πετρελαου κνησης και θρμανσης.

Tα νοικοκυρι κλεισαν τους καυστρες πετρελαου προκειμνου να αποφγουν το υψηλ κστος για θρμανση και στρφηκαν στα κλιματιστικ και κθε εδους ηλεκτρικς συσκευς, εκτοξεοντας τη ζτηση για ηλεκτρικ ενργεια και φυσικ αριο σε εππεδα ρεκρ.

Tην περασμνη μλιστα Παρασκευ δοκιμστηκαν οι αντοχς του ηλεκτρικο συστματος και φυσικο αερου και οι αρμδιες αρχς υποχρεθηκαν να λβουν κτακτα μτρα για να καλψουν τη ζτηση. H κατσταση αποδεχτηκε διαχειρσιμη, το ανησυχητικ ωστσο εναι η διαπστωση τι η κατσταση που διαμορφνεται καθιστ την αξιοπιστα του ηλεκτρικο συστματος ευλωτη για λη τη διρκεια της χειμερινς περιδου.Στα ρια οι αντοχς του ηλεκτρικο συστματος
και του φυσικο αερου


Για λο τον χειμνα

Aρμδιες πηγς, περιγρφοντας το πρβλημα στην «K», τνιζαν τι το σστημα ηλεκτρισμο και φυσικο αερου θα βρσκεται καθ’ λη τη διρκεια του χειμνα στα ρι του, που σημανει σε κατσταση εκτκτου ανγκης, φαινμενο που μχρι σμερα εμφανιζταν μνο σε ρες αιχμς και υπ ειδικς συνθκες, πως για παρδειγμα πρυσι τον Φεβρουριο με το λλειμμα φυσικο αερου λγω των ακραων καιρικν συνθηκν στη Δυτικ Eυρπη, τα Bαλκνια και την Tουρκα.

Tο πρβλημα προκυψε την περασμνη Παρασκευ ταν σημειθηκε ρεκρ κατανλωσης φυσικο αερου και κατακρυφη αξηση της ζτησης σε ηλεκτρικ ενργεια λγω της γενικευμνης χρσης κλιματιστικν και λλων ηλεκτρικν συσκευν για θρμανση.

H κατανλωση αερου σπασε κθε ρεκρ και φτασε στα 190.000 κυβικ μτρα (16 εκατομμρια κιλοβατρες) ναντι ρεκρ 170.000 κυβικν μτρων πρυσι τον Φεβρουριο. Tην δια ημρα η ζτηση σε ηλεκτρικ ενργεια ξεπρασε τα 8.000 μεγαβτ, ισχ ασυνθιστα υψηλ για τον Δεκμβριο και μλιστα σε περοδο οικονομικς φεσης. H αυξημνη ζτηση σε ηλεκτρικ ενργεια αποδδεται απ τη ΔEH αποκλειστικ στη χρση της για θρμανση, αφο τον Nομβριο η ζτηση σε ηλεκτρισμ ταν μειωμνη σε σχση με τον αντστοιχο μνα του 2011 κατ 11%.

H κατσταση σμανε συναγερμ στα επιτελεα της ΔEΠA και της ΔEH. Για τη διαχεριση του προβλματος χρειστηκε οι ιδιωτικς μονδες ηλεκτροπαραγωγς φυσικο αερου να περιορσουν την απδοσ τους τσι στε να εξοικονομηθε κασιμο για να μην ξεμενουν τα νοικοκυρι και οι επιχειρσεις που το χρησιμοποιον.

H ΔEH υποχρεθηκε επσης να περιορσει τη λειτουργα των μονδων φυσικο αερου και να κνει εκτεταμνη χρση των υδροηλεκτρικν «ρχνοντας» στο σστημα υδροηλεκτρικ ισχ 1.500 MW ναντι προγραμματισμο για 750 MW. H απρβλεπτη εξλιξη της ζτησης σε φυσικ αριο και ηλεκτρικ ενργεια υποχρενει τη ΔEΠA και τη ΔEH να αναπροσαρμσουν τους σχεδιασμος τους. H ΔEΠA χει δη ζητσει απ την Aλγερα, που αποτελε βασικ προμηθευτ της σε LNG (υγροποιημνο φυσικ αριο) να αυξσει την ποστητα αερου απ τα 70 χιλ. κυβικ που ανμενε για τις 26 Δεκεμβρου στα 145 χιλ. κυβικ μτρα και να επισπεσει την παρδοσ του στη Pεβυθοσα στις 19 του μηνς.

Εκτακτα φορτα

Παρλληλα η διοκηση της ΔEΠA επανεξετζει τον προγραμματισμ της για κτακτα φορτα LNG το δμηνο Iανουαρου-Φεβρουαρου που ανμενε αιχμ της ζτησης για νωρτερα, εν στην δια κατεθυνση φανεται να κινονται και οι ιδιτες προμηθευτς φυσικο αερου. Aξζει να σημειωθε τι η ΔEΠA την περασμνη Παρασκευ ζτησε απ την Gazprom, η οποα παραδδει στα σνορα με τη Bουλγαρα τις ελχιστες συμβολαιοποιημνες ποστητες, αξηση κατ να ποσοστ για να καλυφθε η ζτηση, ατημα που ικανοποιθηκε μνο θεωρητικ. Oι Pσοι δεν αρνθηκαν, οι αυξημνες ποστητες ωστσο δεν φτασαν ποτ στο ελληνικ σστημα και αυτ που ειπθηκε στη ΔEΠA εναι τι παρακρατθηκαν απ χρες διλευσης λγω αυξημνης ζτησης και σε αυτς. Tο θμα αυτ σε συνδυασμ με το αντικειμενικ γεγονς της περιορισμνης δυναμικτητας του συστματος μσω του οποου τροφοδοτεται η Eλλδα με ρωσικ αριο δημιουργε μια ελογη ανασφλεια στις ελληνικς αρχς για το κατ πσο μπορε να στηριχτε στην Gazprom για την κλυψη των αυξημνων αναγκν της σε αριο.

Eνα εδος αντστοιχης ανασφλειας δημιουργε στη ΔEH η αναξιοπιστα των λιγνιτικν της μονδων. Δεν μπορε να εναι σγουρη για την απδοση των παλαιν μονδων της, εν δεν χει διασφαλσει την τροφοδοσα της μονδας της Mελτης που αποτελε τη ναυαρχδα του λιγνιτικο της δυναμικο. Mε αυτ τα δεδομνα, σε συνθκες παρατεταμνου ψχους τθεται εν αμφιβλω η αξιοπιστα και του συστματος φυσικο αερου και του ηλεκτρισμο.


Tης Χρυσας Λιαγγου

top