| Επικοινωνία |
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |    |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |    |  F.A.Q.  
   |    |    |    |   &  |    |  Προντα Stock  
     

 

- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
   

Ενημρωση των καταναλωτν σχετικ με τη να ΥΔΕ

 
Του κ. Γιργου Σαρρ*

Η Υπεθυνη Δλωση Εγκατασττη (ΥΔΕ) - εναι γνωστ και σαν πιστοποιητικ για την ΔΕΗ-, λλαξε και επικαιροποιθηκε πρσφατα με την Υπουργικ Απφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884 B 15.05.2011). Η αλλαγ αυτ γινε με σκοπ να μειωθον οι ηλεκτροπληξες και οι πυρκαγις απ ηλεκτρικ ατια, να βελτιωθε η ασφλεια και η ποιτητα των ηλεκτρικν μας εγκαταστσεων.

H πλρης εφαρμογ της νας ΥΔΕ ξεκιν απ την 01.11.2011. Για την καλτερη αξιοποηση αυτς της προσπθειας της Πολιτεας και των ηλεκτρολγων παρουσιζονται εδ μερικς απλς ερωτσεις και απαντσεις με στχο την ενημρωση των καταναλωτν για το θμα αυτ:

1.Τι εναι η να Υπεθυνη Δλωση Εγκατασττη;

Εναι η Υπεθυνη Δλωση του Ηλεκτρολγου προς την ηλεκτρικ επιχερηση διανομς ηλεκτρικς ενργειας με την οποα δηλνει τι η εγκατσταση που περιγρφεται σε αυτν:

 • Εναι κατασκευασμνη με βση την ισχουσα ηλεκτρολογικ Νομοθεσα.
 • χει ελεγχθε απ τον διο τον ηλεκτρολγο που την υπογρφει με βση επσης την ισχουσα ηλεκτρολογικ Νομοθεσα.
 • Παραδδεται η εγκατσταση απ τον ηλεκτρολγο στον ιδιοκττη τον χρστη της και του παρχει την προβλεπμενη ασφλεια απ ηλεκτροπληξα, πυρκαγι και απ κακ λειτουργα.
Συνοπτικ, στην ΥΔΕ θα πρπει να περιγρφονται με λεπτομρειες και με υπευθυντητα τα θετικ αποτελσματα του τσεκ-απ της εγκατστασης που απαιτεται απ την Νομοθεσα. Επομνως δεν πρπει να εναι να τυπικ ‘’χαρτ’’ αλλ αποτλεσμα μια μεθοδικς και υπεθυνης ηλεκτρολογικς εργασας. Αποτελεται απ τουλχιστον πντε σελδες (βασικ γγραφο, πρωτκολλο ελγχου, κθεση παρδοσης, ηλ. σχδιο εγκατστασης και ηλ. σχδιο πνακα).

2. Σε τι ωφελε;

 • Στο να τηρονται οι καννες και η Νομοθεσα που αφορον τις ηλεκτρικς εγκαταστσεις τσι στε αυτς να κατασκευζονται και να διατηρονται πραγματικ ασφαλες και λειτουργικς για τους ιδιοκττες τους χρστες τους, στε να μειωθον τα ατυχματα (ηλεκτροπληξες, πυρκαγις απ ηλεκτρικ ατια) που προρχονται απ το ηλεκτρικ ρεμα.
 • Στο να εντοπζονται και να αναλαμβνουν τις ευθνες τους οι ιδιοκττες, οι χρστες αλλ και οι ηλεκτρολγοι που δεν τηρον την Νομοθεσα η οποα αφορ τις ηλεκτρικς εγκαταστσεις.
 • Στο να αποδδονται ευθνες σε περιπτσεις ατυχημτων (ηλεκτροπληξες, πυρκαγις απ ηλεκτρικ ατια).
3. Εναι υποχρεωτικ;

Χωρς ΥΔΕ δεν μπορε να ηλεκτροδοτηθε μια να εγκατσταση μια παλαι στην οποα χει διακοπε η ηλεκτροδτηση της λγω ανγκης επανελγχου. Οι απαιτσεις αυτς προκπτουν απ την Νομοθεσα, ισχουν για λη την Ελλδα και για λες τις ηλεκτρικς εγκαταστσεις που τροφοδοτονται απ το δκτυο ηλεκτρικς επιχερησης διανομς ηλεκτρικς ενργειας (π.χ. ΔΕΗ)

4. Ποιος τη συντσσει και τι περιλαμβνει η να ΥΔΕ;

Τη συντσσει ο ηλεκτρολγος, o οποος:
 • χει κατασκευσει μια να ηλεκτρικ εγκατσταση για να ηλεκτροδοτηθε.
 • χει κνει αλλαγς προσθκες σε μια υπρχουσα εγκατσταση για να επιβεβαισει τι εναι ασφαλς.
 • Επανελγχει μια υπρχουσα εγκατσταση για να επιβεβαισει επσης τι εναι ασφαλς.
Στην ΥΔΕ περιλαμβνεται λη η ηλεκτρικ εγκατσταση μετ τον μετρητ της ηλεκτρικς επιχερησης διανομς ηλεκτρικς ενργειας, η οποα δδει ρεμα σε φτα, πρζες και ηλεκτρικς συσκευς. Απ τον μετρητ ξεκιν και η ευθνη του ηλεκτρολγου που συντσσει την ΥΔΕ. Δεν περιλαμβνεται λεγχος αλλ και η ευθνη των ηλεκτρικν συσκευν στην ΥΔΕ.

5. Χρειζεται ανανωση η ΥΔΕ;

Υπρχει Νομικ υποχρωση για την ανανωση της. Με βση την Υπουργικ Απφαση Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004, η ΥΔΕ εναι υποχρεωτικ για αρχικ λεγχο και για επανλεγχο. Ο αρχικς λεγχος πρπει να πραγματοποιεται πριν απ την πρτη ηλεκτροδτηση κθε εγκατστασης μετ απ σοβαρ τροποποηση της.
Ο επανλεγχος θα πρπει να διενεργεται σε χρονικ διαστματα, ανλογα με την εγκατσταση, ως εξς:
 • Για κατοικες και ανλογους χρους, τουλχιστον κθε 14 χρνια.
 • Για κλειστος επαγγελματικος χρους που δεν χουν εφλεκτα υλικ, τουλχιστον κθε 7 χρνια.
 • Για κλειστος επαγγελματικος χρους με εφλεκτα υλικ, τουλχιστον κθε 2 χρνια.
 • Για χρους ψυχαγωγας και συνθροισης κοινο, τουλχιστον κθε 1 χρνο.
 • Για επαγγελματικς εγκαταστσεις στο παιθρο (πισνες, μαρνες, κμπινγκ) τουλχιστον κθε 1 χρνο και σε περπτωση διακοπς της ηλεκτροδτησης, πριν απ την επανασνδεση,
 • Για λες τις παραπνω κατηγορες εφσον προκπτει αλλαγ χρσης της εγκατστασης.
 • Για λες τις παραπνω κατηγορες εφσον η εγκατσταση πληγε απ θεομηνες (πλημμρες, σεισμος).
 • Μετ απ σοβαρ ατυχματα συμβντα (πυρκαγι, ηλεκτροπληξα).
6. Ποιες υποχρεσεις δημιουργονται για τον ιδιοκττη τον χρστη της εγκατστασης;

Ο ιδιοκττης ο χρστης κθε ελληνικς ηλεκτρικς εγκατστασης:
 • Εναι υποχρεωμνος και υπεθυνος απ τον Νμο 4483/1965 (ΦΕΚ Α 118/Α/65) αλλ και απ την Υπουργικ Απφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884 B 15.05.2011) να ζητ την διενργεια επανελγχου της εγκατστασης του με βση την κατηγορα της, κατ τα χρονικ διαστματα που περιγρφηκαν στην προηγομενη παργραφο. Για την υποχρωση του αυτ ενημερνεται μσω της ΥΔΕ απ τον ηλεκτρολγο και πρπει να υπογρφει τι λαβε γνση για την υποχρωση του αυτ.
 • Εναι υποχρεωμνος να λαμβνει γνση και να υπογρφει το τα πρωτκολλα ελγχου και την κθεση παρδοσης της ΥΔΕ που χει συντξει ο ηλεκτρολγος για την εγκατσταση του.
 • Σε περπτωση σοβαρν αλλαγν προσθηκν στην εγκατσταση του θα πρπει να απευθνεται μνο σε αδειοχους ηλεκτρολγους και να ζητ να ΥΔΕ, την οποα θα πρπει να καταθτει στην ηλεκτρικ επιχερηση διανομς ηλεκτρικς ενργειας Θα πρπει εδ να σημειωθε, τι σε περπτωση ατυχματος απ ηλεκτρικ ατια ιδιοκττης ο χρστης της ηλεκτρικς εγκατστασης μπορε να οριστε συνυπεθυνος και γνοια Νμου δεν αιτιολογεται.

7. Για περισστερες πληροφορες

Συζητστε για το θμα αυτ με ναν ενημερωμνο αδειοχου ηλεκτρολγο, με να επαγγελματικ σωματεο ηλεκτρολγων της περιοχς σας.

 

*Ο κ. Γιργος Σαρρς εναι Ηλεκτρολγος Μηχανικς Τ.Ε. Επιστημονικς σμβουλος του Ελληνικο Ινστιτοτου Ανπτυξης Χαλκο (Ε.Ι.Α.Χ.) www.sarrisg.gr, info@sarrisg.gr
     
top