Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΝΕΑ
   

Έρευνα για τα ηλεκτρόδια γείωσης

 

ΕΙΣΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΕΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ;

Η εγκατάσταση ενός συστήματος γειώσεως έχει το χαρακτηριστικό ότι μοιάζει με αλυσίδα. Εάν ένας κρίκος της αλυσίδας σπάσει, τότε σταματάει να παίζει τον ρόλο της. Κατά τον ίδιο τρόπο εάν ένα από τα μέρη που απαρτίζουν ένα σύστημα γειώσεως χαλάσει ή διαβρωθεί τότε ολόκληρο το σύστημα παύει να υφίσταται και να λειτουργεί. Γι αυτό ακριβώς τον λόγο, πρέπει να δίδεται προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια ενός Συστήματος Γειώσεως και περισσότερη ακόμη, στα τμήματα εκείνα που δεν είναι ορατά, όπως το Ηλεκτρόδιο Γειώσεως.


Μεταξύ των πλέον χρησιμοποιουμένων Ηλεκτροδίων Γειώσεως, στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, είναι οι Ράβδοι Γειώσεως με χαλύβδινη ψυχή, επιμεταλλωμένα με χαλκό, για προστασία έναντι διάβρωσης. Η προστασία αυτή καθορίζει την μακροζωία και αξιοπιστία του όλου Συστήματος.Λόγω της σπουδαιότητας της Γειώσεως και για την προστασία της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, ο επίσημος ευρωπαϊκός φορέας τυποποίησης, CENELΕC, συγκρότησε Τεχνική Επιτροπή για να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα Ηλεκτρόδια Γειώσεως καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές για την επαλήθευση των απαιτήσεων αυτών, οι οποίες περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό προ-Πρότυπο prΕΝ 50164-2.

Η εταιρεία μας προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά για τις Ράβδους Γειώσεως με χάλκινη επικάλυψη, πραγματοποίησε σχετική επίσημη έρευνα.


Συγκέντρωσε από την ελληνική αγορά 7 τύπους Ράβδων Γειώσεως, ελλήνων και ξένων κατασκευαστών και υπέβαλε 6 από τους τύπους στο "Κέντρο Δοκιμών Έρευνας και Προτύπων" (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ για συγκριτική αξιολόγηση και επαλήθευση ως προς τις βασικότερες απαιτήσεις του Προτύπου δηλαδή του πάχους της επιχάλκωσης και της αντοχής τους στη διάβρωση όπως αναφέρεται στο prEN 50164-2, Annex D.

Πίνακας Αποτελεσμάτων Δοκιμών

Δοκίμιο

Μέθοδος
Επιχάλκωσης

Πάχος Επιχάλκωσης (μm)

Βαθμός
Διάβρωσης

Χρόνος Εμφάνισης Διάβρωσης
(ημέρες)

1

Ηλεκτρολυτική

48
Μέτρια
2

Ηλεκτρολυτική

27
Πολύ
3

Ηλεκτρολυτική

24
Αρκετά
4

Ηλεκτρολυτική

96
Λίγο
25η
5

Ηλεκτρολυτική

303
Λίγο
26η
6

Ηλεκτρολυτική

440
Καθόλου
>28
7

Μανδύας Χαλκού

Λόγω μη ικανοποίησης του πρώτου κριτηρίου οι δοκιμές διάβρωσης δεν έγιναν.

Απαίτηση Προτύπου prEN 50164-2 (Ευρωπαϊκό)

Ηλεκτρολυτική
250
Καθόλου
>28

Από τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν και αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ξεχωρίζουν, τρεις κατηγορίες ποιοτήτων Ράβδων, που μόνο η μία ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου δείχνοντας τη συσχέτιση του πάχους επιχάλκωσης και της αντοχής σε διάβρωση.

Ειδικότερα οι χαρακτηριζόμενες κατηγορίες και το αντίστοιχο πλήθος ράβδων κάθε κατηγορίας που βρέθηκαν είναι:

  1. Ένας τύπος Ράβδου Γειώσεως, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου. (δοκίμιο 6)
  2. Δύο τύποι Ράβδων, δηλαδή το 29% απέχουν λίγο από τις απαιτήσεις του. (δοκίμια 4,5)
  3. Τέσσερις τύποι δηλαδή το 57% των κυκλοφορούντων Ράβδων απέχουν πολύ από την ικανοποίηση της στοιχειώδους ποιοτικής απαίτησης του Προτύπου (δοκίμια 1,2,3,7.)

Η ποσότητα των χρησιμοποιουμένων Ράβδων Γειώσεως στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, λαμβανομένης υπ' όψη και της χαμηλής προσφερόμενης τιμής, είναι υπέρ της κατηγορίας 3 και πλησιάζει το 80%.

Αν και ο αρχικός σκοπός της έρευνας αυτής ήταν άλλος, η ΕΛΕΜΚΟ ΑΕ συναισθανόμενη την υποχρέωση για ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού αλλά και όλων των εμπλεκομένων που συμβάλλουν στην εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική αγορά στις Ράβδους Γειώσεως, όπως χρήστες, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητές και έμποροι, αποφάσισε την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς της, προκειμένου να προστατεύσουν, οι πρώτοι την ζωή τους, οι δεύτεροι την επαγγελματική τους ευσυνειδησία, και τέλος να ευαισθητοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενη Αρχή.

Πηγή : www.elemko.gr