Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   

Απαραίτητα τα γειωσόμετρα για κάθε ηλεκτρολόγο

 

Το σύστημα γείωσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μέρη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Γι' αυτό, η κατασκευή και επιθεώρηση του απαιτούν τη δέουσα προσοχή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας και λειτουργίας και να αποφεύγονται επικίνδυνες καταστάσεις τόσο για την ανθρώπινη ζωή όσο και για τον ηλεκτρολογικό - ηλεκτρονικό εξοπλισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με το νέο πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις », η βασικότερη παράμετρος ενός συστήματος γείωσης είναι η τιμή της αντίστασης του, η οποία θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα ρεύματα διαρροής προς τη γη να μην επιτρέπουν την ανάπτυξη επικινδύνων τάσεων. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η τιμή αντίστασης της γείωσης θα πρέπει να μετριέται κατά την κατασκευή της, και επιπλέον σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η μέτρηση δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται με όργανα ή «συσκευές-πατέντες» αμφιβόλου αποτελέσματος, αλλά με κατάλληλα σύγχρονα όργανα (γειωσόμετρα) που να ικανοποιούν τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ 61010, ΕΝ 61557-1,
ΕΝ 61557-5).

Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα γειωσόμετρο, για να είναι σε θέσει να πραγματοποιεί σωστές και ακριβείς μετρήσεις, είναι τα εξής:

  • Ικανότητα αναγνώρισης και μέτρησης εξωτερικών τάσεων παρεμβολής, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη μέτρηση.
  • Δυνατότητα αντιστάθμισης της σύνθετης αντίστασης των καλωδίων μέτρησης, ώστε αυτή να μην επηρεάζει την ακρίβεια της μέτρησης.
  • Κατά προτίμηση και για μεγαλύτερη ακρίβεια, οι λειτουργίες του να ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή.

Μικρό σε διαστάσεις, απλό στην χρήση και
ελαφρύ είναι ένα από τα γειωσόμετρα
που παρουσιάζει στην αγορά
η εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ.

 

 

Επίσης, για την ευκολία του χρήστη, θα πρέπει να είναι απλό στη χρήση του, μικρό σε διαστάσεις και ελαφρύ.

Συμπερασματικά, το γειωσόμετρο είναι ένα από τα βασικότερα όργανα μέτρησης που πρέπει να διαθέτει κάθε ηλεκτρολόγος, ώστε να είναι βέβαιος ότι η γείωση που κατασκεύασε είναι ασφαλής, λειτουργική και σύμφωνη με τα πρότυπα.