Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   

Πολυόργανο μετρήσεων Macrotest

 

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ¨Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις¨, το οποίο από το Μάρτιο έχει αντικαταστήσει τον Κ.Ε.Η.Ε., κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση είναι υποχρεωτικό να ελέγχεται μετά την αποπεράτωσή της και πριν τεθεί σε λειτουργία ώστε να εξακριβωθεί ότι είναι ασφαλής για τον χρήστη και λειτουργική (ΕΛΟΤ HD384, ΜΕΡΟΣ 6, Έλεγχος των εγκαταστάσεων). Επίσης, προβλέπει ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστώνεται ότι εξακολουθούν να είναι ασφαλείς.

Οι έλεγχοι απαιτούν ειδικές μετρήσεις και δοκιμές με όργανα τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 61557.

Η ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ για να καλύψει την ανωτέρω ανάγκη διαθέτει ένα όργανο μετρήσεων, το MACROTEST, το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει όλες τις μετρήσεις και τους ελέγχους που απαιτεί το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 στο μέρος 6. Πιο συγκεκριμένα έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες :

 • Έλεγχο συνέχειας αγωγών ισοδυναμικών συνδέσεων.
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με τάσεις συνεχούς ρεύματος 50 V, 100 V, 250 V, 500 V & 1000 V.
 • Έλεγχο διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ).
 • Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλματος και υπολογισμό αναμενόμενου ρεύματος βραχυκυκλώματος.
 • Μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης.
 • Έλεγχο πολικότητας και εύρεση φάσεων.
 • Μέτρηση τάσης επαφής.
 • Προσεγγιστική μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης χωρίς τη χρήση βοηθητικών ηλεκτροδίων.
 • Μέτρηση ειδικής αντίστασης του εδάφους.

Ο καλύτερος συνεργάτης του σύγχρονου ηλεκτρολόγου, το MACROTEST , το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει όλες τις μετρήσεις και τους ελέγχους που απαιτεί το πρότυπο
ΕΛΟΤ HD 384 στο μέρος 6.

 

 

Επιπλέον διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

 • Είναι εύκολο στη χρήση.
 • Μικρών διαστάσεων (222 x165 x105 mm) και βάρους (1,2 kg) για εύκολη μεταφορά.
 • Έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων και διαθέτει θύρα RS-232 για τη μεταφορά - επεξεργασία των δεδομένων σε Η/Υ. (Το λογισμικό και το καλώδιο περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό).
 • Διατίθεται σε θήκη και με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (ηλεκτρόδια μέτρησης, καλώδια κλπ) για την πραγματοποίηση των μετρήσεων.
 • Ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ 61557 και ΕΝ 61010-1.
 • Συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

Ο καλύτερος συνεργάτης του σύγχρονου ηλεκτρολόγου

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι το MΑCROTEST είναι ο καλύτερος συνεργάτης του σύγχρονου ηλεκτρολόγου, ο οποίος με τη χρήση ενός και μόνου οργάνου μπορεί να πιστοποιήσει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384 και επιπλέον μπορεί να αναλάβει την επιθεώρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210 2845400, 2310 551926 και στο www.elemko..gr