Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΡΩΤΑΤΕ & ΑΠΑΝΤΑΜΕ
   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του καθηγητή Μιλτιάδη Κάπου


Ερώτηση: Μου ανατέθηκε η κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης σε οικοδομή όπου η θεμελιακή γείωση είχε γίνει από τρίτο πρόσωπο. Πώς πρέπει να την ελέγξω;

Απάντηση: Πολλές κακοτεχνίες μπορεί να έχουν γίνει από το τρίτο πρόσωπο, τις οποίες στην πράξη δε μπορείτε να ελέγξετε. Οπωσδήποτε δε μπορείτε να ελέγξετε την πορεία και το μήκος της λάμας που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της.
Αν έχετε διαθέσιμα τα δύο άκρα της λάμας, είναι δυνατός μόνο ο έλεγχος της συνέχειας αυτής, με απλή ωμομέτρηση. Αν όμως έχετε στη διάθεσή σας το ένα άκρο ο κίνδυνος του πολύ μικρού μήκους είναι μεγάλος. Ο μόνος δυνατός έλεγχος είναι η μέτρηση της αντίστασης της γείωσης.

Αν στην περιοχή εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης γείωσης (Τ.Τ) ή αν σ' αυτή πρόκειται να συνδεθεί και το αλεξικέραυνο, η αντίστασή της πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του πρότυπου HD 384 και να μην ξεπερνάει το 1Ω.Αν σ' αυτή την περίπτωση διαπιστώσετε την ύπαρξη μεγαλύτερης αντίστασης θα πρέπει να την συμπληρώσετε με βοηθητικά ηλεκτρόδια ώστε τον μεθεπόμενο Αύγουστο από την κατασκευή της να παρουσιάζει αντίσταση μικρότερη του 1 Ω.
Επισημαίνεται ο μεθεπόμενος Αύγουστος για τη μέτρηση, ώστε να μην υπάρχει εικονικά μικρή αντίσταση από την παρουσία πρόσθετης υγρασίας που προέρχεται από τη Χειμερινή περίοδο ή από τα νερά που χύνονται από τα συνεργεία του εργοταξίου.
Αν στην περιοχή εφαρμόζεται η ουδετέρωση και δεν υπάρχει σύνδεση αλεξικεραύνων στη θεμελιακή γείωση, το πρόβλημα είναι μικρότερο.
Αν όμως πρόκειται να συνδεθεί και αλεξικέραυνο το πράγμα είναι πιο σοβαρό, αφού η μεγάλη αντίσταση της κοινής γείωσης προστασίας και αλεξικεραύνου μπορεί να οδηγήσει την τάση του κεραυνού μέσα στην εγκατάσταση με απρόβλεπτες συνέπειες.
Ωστόσο θα πρέπει να ενημερώνετε τον ιδιοκτήτη του ακινήτου περί της ενδεχόμενης ανεπάρκειας της θεμελιακής γείωσης, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που την κατασκεύασε.


Τεχνικές Εκδόσεις Μιλτ. Κ. Κάπου (μέγεθος 66KB)

Για την ανάγνωση του αρχείου, απαιτείτε το Adobe Reader (download)