Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΡΩΤΑΤΕ & ΑΠΑΝΤΑΜΕ
   

Εμφάνιση τάσης από διακοπή ουδετέρου

Του καθηγητή Μιλτιάδη Κάπου


Ερώτηση: Σε μια ουδετερωμένη μονοφασική ηλεκτρική εγκατάσταση αν διακοπεί ο ουδέτερος της παροχής, που μπορεί να εμφανισθεί επικίνδυνη τάση;

Απάντηση:Η τάση βρίσκοντας αγώγιμη διαδρομή από την κατανάλωση και το τμήμα του ουδέτερου που παραμένει μετά το σημείο διακοπής (προς το μέρος της εγκατάστασης) φθάνει στον κόμβο ουδέτερου και γείωσης μέσα στο μετρητή της ΔΕΗ, και από εκεί στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης. Έτσι έχουμε μια υποτυπώδη λειτουργία της εγκατάστασης που βρίσκεται σε σειρά με τις γειώσεις και κατανομή της τάσης ανάλογα με τις αντιστάσεις που θα συναντήσει.

Αν η ολική αντίσταση γείωσης μαζί με τις τυχόν παράλληλες γειώσεις άλλων καταναλωτών που παρά τη διακοπή του ουδέτερου συνεχίζουν να συνδέονται με τον υπόλοιπο (προς την κατανάλωση) ουδέτερο έχει μεγαλύτερη αντίσταση από την αντίσταση των καταναλώσεων, θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο από την τάση το οποίο και θα συνεχίσει να παραμένει στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης. Γι΄ αυτό το λόγο, για την προστασία του καταναλωτή και σ΄ αυτή την περίπτωση πρέπει να έχουμε αντίσταση γείωσης μικρότερη από 4Ω ώστε να περιορίζεται η τάση επί των μεταλλικών μερών κάτω από 35 V αν λειτουργούν καταναλώσεις ισχύος 4 KW . Έτσι θα γίνει έγκαιρα αντιληπτό το πρόβλημα από τον καταναλωτή ώστε να καλέσει τη ΔΕΗ ή τον ηλεκτρολόγο για την αποκατάσταση της βλάβης ή τη διακοπή της τάσης. Γι΄ αυτό καλό είναι να ενημερώνετε τους καταναλωτές να διακόπτουν την τάση από τον γενικό διακόπτη μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σύστημα επιτήρησης της τάσης κατάλληλο για την αυτόματη διακοπή της.Τεχνικές Εκδόσεις Μιλτ. Κ. Κάπου (μέγεθος 66KB)

Για την ανάγνωση του αρχείου, απαιτείτε το Adobe Reader (download)