Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΡΩΤΑΤΕ & ΑΠΑΝΤΑΜΕ
   

Υπολογισμός διατομής ηλεκτρικής γραμμής

Του καθηγητή Μιλτιάδη Κάπου


Ερώτηση: Έχω υπό κατασκευή μια τριφασική γραμμή πίνακα μετρητή μήκους 50 μέτρων. Για ένταση ρεύματος 30A και επιτρεπτή πτώση τάσης 4% μου προέκυψε διατομή μικρότερη από 3mm2. Είναι παραδεκτή αυτή η διατομή;

Απάντηση: Η διατομή μόνο από πλευράς υπολογισμού είναι σωστή. Είναι όμως απαράδεκτη για τους παρακάτω λόγους:

α) Διότι πρέπει πέρα από τον υπολογισμό να εφαρμόζεται και ο ισχύων κανονισμός που για την περίπτωση σας απαιτεί διατομή 10 τετραγ. χιλιοστών. Μόνο αν από τον υπολογισμό προκύψει μεγαλύτερη διατομή από εκείνη που προβλέπει ο κανονισμός ισχύει το αποτέλεσμα του.

Αν είχαμε μήκος 200 μέτρων θα προέκυπτε διατομή μεγαλύτερη από 10mm2 και αναγκαστικά θα χρησιμοποιούσαμε διατομή 16mm2.

β) Διότι η επιτρεπτή πτώση τάσης δεν εφαρμόζεται μόνο στη γραμμή πίνακα μετρητή αλλά σ΄ ολόκληρη την εγκατάσταση, οπότε στην προκείμενη περίπτωση θα δεχόμαστε πτώση τάσης 1-2% και όχι 4%. Αντίθετα αν το 4% το εφαρμόζαμε σε κάθε γραμμή της ίδιας εγκατάστασης θα μπορούσε να προκύψει αθροιστικά μια πτώση τάσης 8-12% απαράδεκτη τόσο στην πράξη όσο και από τους ισχύοντες κανονισμούς (πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384).

Τέλος, σημειώνεται ότι όσο μεγαλώνει το μήκος μιας γραμμής τόσο μπορεί ν΄ αυξάνεται και η διατομή της.
Στην προκειμένη περίπτωση γίνεται αναφορά σε τριφασική παροχή οπότε το μήκος του αγωγού, ( l ) είναι ίσο με το μήκος της γραμμής. Αν όμως είχαμε γραμμή πίνακα μονοφασική 100μ. και επιτρεπτό μερίδιο πτώσης τάσης 1% (2,3V) θα προέκυπτε διατομή:

Για παραδεκτή πτώση τάσης 2% σύμφωνα με τα παραπάνω θα είχαμε διατομή 25mm 2.

Στην προκειμένη περίπτωση ο υπολογισμός οδήγησε σ΄ αυτό το αποτέλεσμα επειδή είχαμε μικρό μήκος, τριφασική γραμμή και απαράδεκτη πτώση τάσης για τμήμα της εγκατάστασης.

 


Τεχνικές Εκδόσεις Μιλτ. Κ. Κάπου (μέγεθος 66KB)

Για την ανάγνωση του αρχείου, απαιτείτε το Adobe Reader (download)