Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΡΩΤΑΤΕ & ΑΠΑΝΤΑΜΕ
   

Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Του καθηγητή Μιλτιάδη Κάπου


Ερώτηση: Τι προσέχει ο ηλεκτρολόγος κατά τον έλεγχο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης;

Απάντηση: Μετά από την αποπεράτωση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε η εγκατάσταση να παραδίδεται για χρήση χωρίς σφάλματα. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης πρέπει στο μέτρο του δυνατού ν' αποφεύγει τον έλεγχο εγκατάστασης που δεν κατασκεύασε ο ίδιος, για τους παρακάτω τέσσερις βασικούς λόγους:

Α) Διότι δε γνωρίζει τους λόγους της απουσίας του προηγούμενου αδειούχου εγκαταστάτη από το έργο. Πολλές φορές ο πραγματικός εγκαταστάτης βρίσκεται με τον πελάτη του σε αντιδικία και υπάρχει κίνδυνος να εμπλακεί και ο νέος ηλεκτρολόγος σε απρόβλεπτες δικαστικές περιπέτειες.

Β) Ενδέχεται αυτός που κατασκεύασε την εγκατάσταση να μην είχε άδεια και ν' αναζητείται το πρόσωπο που ανύποπτο θα νομιμοποιήσει μια παρανομία.

Γ) Διότι στην πράξη είναι αδύνατος ένας σωστός έλεγχος της εγκατάστασης που δεν έγινε από τον ίδιο ηλεκτρολόγο. Πολλές φορές έχουν εκδηλωθεί ανωμαλίες από σφάλματα που δεν είδε ο δεύτερος ή ο τρίτος ηλεκτρολόγος που υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα για την ηλεκτροδότηση και χωρίς να το αντιληφθεί βρέθηκε υπεύθυνος για κακοτεχνίες προηγουμένου συναδέλφου του.

Δ) Διότι και ο νόμος απαγορεύει την υπογραφή δήλωσης ή πιστοποιητικού για εγκατάσταση που δεν εκτελέστηκε απ' αυτόν που υπογράφει (Άρθρα 11 και 12 Π.Δ. 12/25 Σεπτ. 1935 και Ηλεκτρολογική νομοθεσία Μ. Κάπου σελ. 26-27). Μόνο αν αποπεράτωσε ο ίδιος την εγκατάσταση υπογράφει σχετική δήλωση. Σε ξένη εγκατάσταση υπογράφει μόνο αν ο αδειούχος ηλεκτρολόγος την αποπεράτωσε και στη συνέχεια συνταξιοδοτήθηκε ή πέθανε. Απλό έλεγχο χωρίς υπογραφή δήλωσης μπορεί να διενεργήσει οποιοσδήποτε αδειούχος με εντολή του ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση όμως που ο ηλεκτρολόγος θα προβεί στον έλεγχο της τελειωμένης εγκατάστασης θα πρέπει να διενεργήσει τους παρακάτω ελέγχους:

1) Οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση παραλείψεων (κουτιά, συνδέσεις, μονώσεις, κλέμες, πίνακες, γειώσεις κ.λπ.). Στην περίπτωση που η εγκατάσταση έγινε από τρίτο πρόσωπο και εκ των πραγμάτων επιβάλλεται ο έλεγχος από ηλεκτρολόγο που δεν εκτέλεσε ο ίδιος την εγκατάσταση, πρέπει να γίνει οπτικός έλεγχος και α' άλλα σημεία της εγκατάστασης όπως:

α) Έλεγχος γενικού πίνακα διανομής.
β) Έλεγχος διακλαδώσεων
γ) Δειγματοληπτικός έλεγχος διαδρομής γραμμών.
δ) Έλεγχος των διατομών όταν είναι μεγαλύτερος από 1,5 τετρ. χιλ. για την αποφυγή επικίνδυνης νοθείας.
ε) Έλεγχος συνδέσεων συσκευών.
στ) Έλεγχος για ενδεχόμενη διαδρομή γραμμών σ' επαφή με εύφλεκτα υλικά.
ζ) Έλεγχος σωληνώσεων στα σημεία που απαιτείται χρήση χαλυβδοσωλήνα.

2)Έλεγχος μόνωσης. Η μέτρηση θα γίνει με MEGER και πρέπει να ξεπερνάει τα 500 ΚΩ.

3)Έλεγχος γείωσης. Η μέτρηση της γείωσης πρέπει να γίνει με μία από τις μεθόδους που αναφέρεται στους κανονισμούς και στο ειδικό βιβλίο γειώσεων έκδοσής μας.

4)Έλεγχος δοκιμαστικής λειτουργίας. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνει σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.Τεχνικές Εκδόσεις Μιλτ. Κ. Κάπου (μέγεθος 66KB)

Για την ανάγνωση του αρχείου, απαιτείτε το Adobe Reader (download)