Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΔΙΑΦΟΡΑ
   

Χαλκός εντός του οπλισμένου σκυροδέματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (ΤΟΜ. ΕΡΕΥΝΑΣ & ANΑΠΤΥΞΗΣ)

Χαλκός εντός του οπλισμένου σκυροδέματος
Σωστό ή λάθος; ΣΩΣΤΟ !!!

Σε αρκετά βοηθήματα και δημοσιεύσεις εκφράζεται η άποψη μη χρησιμοποίησης χαλκού στη θεμελιακή γείωση λόγω κινδύνου γαλβανικού φαινομένου χαλκού - οπλισμού του κτιρίου εντός του σκυροδέματος. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Η άποψη αυτή εσφαλμένα επικράτησε τη δεκαετία του 1980 και είχε διατυπωθεί, εξ όσων γνωρίζουμε, σε κάποιο Γερμανικό Πρότυπο.

Η παραπάνω άποψη δεν ισχύει και ήδη όλα τα εν ισχύ σύγχρονα Πρότυπα όπως τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2:2006 κεφάλαιο 5.4.3.2, HD 60364-5-54, ΑΝΝΕΧ ΖΒ που έχουν υιοθετηθεί από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας), του Διεθνούς Πρότυπου IEC 62305-3:2006 κεφάλαιο Ε.5.4.3.2 που έχουν υιοθετηθεί από πολλές χώρες της υφηλίου,

ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕπροβλέπουν τη χρήση χαλκού εντός του οπλισμού της θεμελίωσης, συνιστώντας μάλιστα την άμεση σύνδεσή του με τον οπλισμό για καλύτερα αποτελέσματα της γείωσης, καθώς ο κίνδυνος γαλβανικού φαινομένου χαλκού - σιδηρού οπλισμού δεν υφίσταται εντός του σκυροδέματος όπως διατυπώνεται σε αυτά.

Αυτή είναι η απάντηση που δίνει η δική μας εταιρεία στις κινδυνολογίες των δημοσιευμάτων και η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι προσωπική μας άποψη. Αυτή αναφέρεται μέσα στα παραπάνω Πρότυπα τα οποία έχουν συντάξει πολυπληθείς ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από ειδικούς που εκπροσωπούν 20 χώρες της Ευρώπης και πάνω από 60 χώρες της διεθνούς κοινότητας, ΟΙ οποίοι έχουν επεξεργαστεί για πολλά χρόνια πληθώρα στοιχείων, όπως μακροχρόνιες παρατηρήσεις αλλά και επιστημονικές μελέτες, τεκμηριώνοντας όλα αυτά που τελικά αποτύπωσαν στα εν λόγω Πρότυπα.

Τα Πρότυπα αυτά έχουν υιοθετηθεί από τη χώρα μας και σαν υπεύθυνοι επαγγελματίες θα πρέπει με σεβασμό να τα τηρούμε. Τις όποιες προσωπικές απόψεις ή αντιθέσεις που έχει ο καθένας μας θα πρέπει ανάλογα να τις τεκμηριώνει και να τις καταθέτει στις αρμόδιες Τεχνικές Επιτροπές τυποποίησης ΕΛΟΤ για την Ελλάδα, CENELEC για την Ευρώπη και IEC για τη Διεθνή τυποποίηση, ακολουθώντας την προβλεπόμενη από όλες τις χώρες διαδικασία έγκρισής τους και επίσημα πλέον να υιοθετηθούν.

Ν. KOΚΚlNOΣ - Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός