Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΔΙΑΦΟΡΑ
   

Η προσφορά των καλωδίων στη διάδοση ηλεκτρικής ενέργειας

Του κ. Εμμανουήλ Παπαϊωσήφ ηλεκτρολόγος
μηχανικός, τεχνικός πωλήσεων της
Top Electronic Components SA

Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρεία διάδοση της χρήσης του ηλεκτρισμού σε όλες τις βαθμίδες της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της απλής καθημερινότητας. Το πρόβλημα της μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, λύθηκε με τη χρήση καλωδίων. Τα καλώδια προσέφεραν το μέσο διάδοσης μιας καθαρής και πιο προσιτής μορφής ενέργειας, που έμελε να σηματοδοτήσει ραγδαίες εξελίξεις στο τεχνολογικό αλλά και στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Τα καλώδια συνέβαλλαν επίσης στην αμφίδρομη σχέση εξέλιξης μεταξύ τηλεπικοινωνιών και τεχνολογικών εφαρμογών μιας και η πληροφορία και η ενημέρωση ήταν και παραμένουν πολύτιμες. Από τα πρώτα καλώδια που χρησιμοποιήθηκαν στους τηλέγραφους μέχρι σήμερα η χρήση, των καλωδίων στις τηλεπικοινωνίες είναι απαραίτητη, ακόμα κι αν όλα πια βαδίζουνε προς ή σε ένα «ασύρματο» κόσμο.


Τα καλώδια προσέφεραν το μέσο διάδοσης μιας
καθαρής και πιο προσιτής μορφής ενέργειας,
που έμελε να σηματοδοτήσει ραγδαίες
εξελίξεις στο τεχνολογικό αλλά και
στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Χαρακτηριστικά

Τα καλώδια εξελίχθησαν, κατηγοριοποιήθηκαν και εκλήθησαν να καλύψουν τις όποιες ανάγκες προέκυψαν στην πορεία, που είχαν να κάνουν με τη μεταφορά ενέργειας ή σημάτων οποιασδήποτε μορφής, συχνότητας κτλ. Οι κατασκευάστριες εταιρίες θέτουν ως στόχο την προσφορά καλωδίων που θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Μικρότερες απώλειες-εξασθενίσεις με ικανοποιητικό λόγο σήματος προς θόρυβο και μεγάλη απόσταση μετάδοσης χωρίς παραμορφώσεις

  • Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μεγάλου όγκου στη μέγιστη δυνατή ταχύτητα ή συχνότητα

  • Προστασία των αγωγών από: α)το εξωτερικό περιβάλλον όπως είναι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κτλ) και β)ενδογενείς ή εξωγενείς παρεμβολές

  • Καλή και μακροχρόνια λειτουργία

  • Ευκαμψία και αντοχή σε μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις, ακτινοβολιών κα.

  • Χρήση βραδύκαυστων υλικών, αυτοσβενούμενων και παραγωγής καπνού χαμηλής συγκέντρωσης σε τοξικά αέρια.

Συμπέρασμα

Το άμεσο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι πολύ σημαντικά δεν είναι μόνο τα «ηλεκτρικά χαρακτηριστικά» ενός καλωδίου αλλά και τα επιμέρους ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αυτά μπορεί να είναι και πιο σημαντικά. Γι΄ αυτό λοιπόν δόθηκε βάση όχι μόνο στην χρήση σωστών υλικών και κραμάτων, αλλά και στην εξέλιξη διαφορετικών τεχνοτροπιών κατασκευής (πολύκλωνοι αγωγοί, συνεστραμμένα ζεύγη κτλ), και στη χρήση ειδικών μανδυών μόνωσης, πλεγμάτων και μεταλλικών φύλλων θωράκισης καθώς ειδικών οπλισμών.

Οι διαφοροποιήσεις των καλωδίων προκύπτουν από τις ανάγκες και τη φύση της κάθε εφαρμογής και παρότι είμαστε σε θέση να πούμε ότι υπάρχει ένα καλώδιο για κάθε εφαρμογή, υπάρχει πάντα χώρος για βελτίωση και εξέλιξη δεδομένων πάντα, των περιορισμών που οφείλονται στις φυσικές και χημικές ιδιότητες των υλικών.

Εφαρμογές


Στο σύγχρονο και εξελισσόμενο κόσμο η χρήση των καλωδίων είναι τόσο απαραίτητη που συχνά αγνοούμε και την ύπαρξη τους. Μέσα σε συσκευές, μεταφέροντας το σήμα της τηλεόρασης ή σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, υπό τη μορφή patch cords ή ακόμα καλύτερα οπτικής ίνας, στα ακουστικά και σε συσκευές AV (DVD, LCD, projector, Hi-Fi), στα αυτοκίνητα και σε όλα τα μέσα μεταφοράς, σε ιατρικά μηχανήματα, σε παιχνίδια και σε διατάξεις για την παραγωγή ανανεώσιμων και καθαρών μορφών ενέργειας, τα καλώδια παραμένουν μια δοκιμασμένη λύση προσφέροντας έναν αξιόπιστο δίαυλο μεταφοράς.

Επίσης θα υπάρχει πάντα μια άρρηκτη σχέση μεταξύ των εφαρμογών της τεχνολογίας και της ποικιλομορφίας των καλωδίων, είτε αυτό έχει να κάνει με τα υλικά κατασκευής τους είτε με τα ηλεκτρικά είτε με άλλα χαρακτηριστικά τους που διαφοροποιούνται ανάλογα των περιστάσεων.

Θα είναι στο προσκήνιο και θα θεωρούνται βασικό είδος, για πολύ καιρό ακόμα, ωσότου το όνειρο του Τέσλα για ασύρματη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας γίνει πραγματικότητα.