Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΔΙΑΦΟΡΑ
   

Ενέργεια χωρίς διακοπές

 


Τα συστήματα παροχής αδιάλειπτης ισχύος UPS παρέχουν ασφάλεια σε περιπτώσεις βύθισης τάσης και διακοπών τροφοδοσίας. Επίσης αποτρέπουν τις πιθανές καταστροφικές συνέπειες σε ευαίσθητα μηχανήματα.

 
Ηλεκτρονικά συστήματα και διατάξεις όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε μεταβατικά φαινόμενα όπως οι διακοπές τροφοδοσίας και οι βυθίσεις τάσης που εμφανίζονται στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS αναλαμβάνουν την εξομάλυνση των ανεπιθύμητων αυτών καταστάσεων και την αποκατάσταση της ομαλής τροφοδότησης των φορτίων.

Η βασική διάταξη η οποία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των βυθίσεων τάσης και των παροδικών διακοπών που μπορεί να εμφανιστούν στο δίκτυο τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας, είναι οι μονάδες αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS (Uninterruptable Power Supply). Η ευρεία διάδοση αυτών των συστημάτων οφείλεται στο μικρό σχετικά κόστος που έχουν, αλλά και στο γεγονός ότι είναι εύχρηστα.

Σε περίπτωση βύθισης τάσης ή διακοπής της τροφοδοσίας,
η τάση στην έξοδο του UPS διατηρείται σταθερή με τη
βοήθεια συσσωρευτών και δε δημιουργείται κανένα
πρόβλημα σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας.

Προστασία

Τα προβλήματα από τα οποία μας απαλλάσσει μια μονάδα UPS είναι πολύ σημαντικά, ειδικά όταν πρόκειται για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων , όπου μια βύθιση τάσης αρκεί για να χαθούν πολύτιμα δεδομένα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Καταστροφικές επίσης συνέπειες μπορεί να έχει μια μικρής χρονικής διάρκειας διακοπή ρεύματος για τα μηχανήματα που συμμετέχουν σε μια παραγωγική διαδικασία και ξαφνικά διακόπτεται η λειτουργία τους και επανεκκινούν αυτόματα με την αποκατάσταση της τροφοδοσίας. Σημαντικό είναι επίσης το επιπλέον κόστος που προκύπτει στην περίπτωση που η παραγωγική διαδικασία σταματήσει και απαιτηθεί επανασυγχρονισμός των επιμέρους σταδίων της παραγωγής .
Είναι μάλλον περιττό να αναφερθούμε στην κρισιμότητα της αδιάλειπτης τροφοδοσίας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χειρουργείων και μονάδων εντατικής νοσηλείας, που αποτελούν περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει απόλυτη ανάγκη ύπαρξης μονάδων UPS κατάλληλης ισχύος, οι οποίες θα υποστηρίξουν τα κρίσιμα φορτία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ενεργοποιηθούν και να αναλάβουν οι εφεδρικές γεννήτριες.

Τροφοδότηση


Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι ανάγκες για αδιάλειπτη, αξιόπιστη και ασφαλή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας συνεχώς αυξάνουν, καθώς απαιτείται τροφοδότηση όλο και περισσότερων φορτίων, για την υποστήριξη εφαρμογών όπως οι συναλλαγές, οι διεκπεραιώσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι τηλεπικοινωνίες, οι νοσοκομειακές υπηρεσίες και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής.
Η πρόοδος της τεχνολογίας στον τομέα των ηλεκτρονικών ισχύος, έχει βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των στατών συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος UPS.

Τα UPS, με στόχο την προστασία των φορτίων που τροφοδοτούν εκτελούν δύο κύριες λειτουργίες:

  • Αποθηκεύουν ενέργεια σε συσσωρευτές για την τροφοδότηση του φορτίου σε περίπτωση απουσίας του δικτύου τροφοδοσίας.
  • Βελτιώνουν την ποιότητα της παραγόμενης εναλλασσόμενης τάσης, έτσι ώστε να προκύπτει μια κατά το δυνατόν ιδανική ημιτονοειδής κυματομορφή, με σωστή τιμή και συχνότητα για την τάση τροφοδοσίας.
Κατά την λειτουργία υπό φυσιολογικές συνθήκες, τo UPS τροφοδοτείται από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ανορθώνει την ac τάση σε dc και στην συνέχεια, την μετατρέπει πάλι σε ac τάση ίδιας συχνότητας και τιμής rms. Σε αυτό το στάδιο λειτουργίας γίνεται και η φόρτιση των συσσωρευτών.

Στην περίπτωση βύθισης τάσης ή διακοπής της τροφοδοσίας, η τάση στην έξοδο του UPS διατηρείται σταθερή με την βοήθεια των συσσωρευτών. Ο χρόνος αυτονομίας εξαρτάται από την χωρητικότητα και το πλήθος των μπαταριών. Στην περίπτωση βέβαια παρατεταμένης χρονικής διάρκειας διακοπής της τροφοδοσίας, υπάρχει ανάγκη συνεργασίας της μονάδας UPS με ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εφεδρική γεννήτρια η οποία περιστρέφεται από μηχανή εσωτερικής καύσης), η οποία τελικά αναλαμβάνει την τροφοδότηση των φορτίων μέχρι την αποκατάσταση της παροχής από το δίκτυο.


Γράφει ο Νίκος Κιμουλάκης (Διπλ.Ηλεκτρ.Μηχανικός Ε.Μ.Π)